ZX000001 发布于 2014/11/28 9:06:43 #0

【智鑫商务】公司因发展需要,现招聘网站美工人员,要求正规大学本科学历,有经验者优先,具体详情希望到公司面谈。

另长期招聘软件客服与技术支持人员,要求大学专科及以上学历,计算机及会计相关专业。会操作【智鑫商务】软件者优先。可到公司面谈,或发送简历至 52932111@qq.com 。

 

 

                                                                      公司地址:南岗区东大直街110号七楼。联系电话:13946134500